Forum Yorumları

UTGB'nin kurumsal yapısı nasıl olmalıdır?
In UTGB Genel Forumu
Sema Sert
10 Oca 2021
Konunun uzmanı değilim ama "Kooperatif" içerik olarak ekonomik değeri olan bir meta üretimini ve parasal aktiviteleri de içeriyor. UTGB'nin amaçlarında bu var mı bilmiyorum. KRİTİK KONU ŞU: Ne olmak istediğin (dernek, vakıf, kooperatif), ne yapmak istediğine (hedeflere) bağlı. UTGB diğer STK'larla ve üniversitelerle birlikte düşünce, proje üreten, raporlar yayınlayan, devletin yürütme mekanizmasına tek bir STK gibi oluşturulan bildirgeleri sunan, platform benzeri bir yapı olabilir (birlikten güç doğar misali). Herhangi bir konuda ortak bildirge çıkarmak ülkemizde "ortak çalışma kültürü ve ortamı" olmadığı için zor. Ama can yakan o kadar çok problem var ki artık öğrenmek zorundayız gibi geliyor bana. Bu tanımlamaya en uygun organizasyonel yapı "Platform". Platformun en büyük dezavantajı geçici yapılar gibi tanımlanmaları. O yüzden belki dernek olup, belirlediğimiz konularda (örneğin su-kuraklık) diğer STK'lara ÇAĞRI gönderebiliriz ve ortak fikir, proje üretmek, rapor, bildirge hazırlamak için platform oluşturabiliriz. Biraz araştırınca aşağıdaki bilgilere ulaştım (https://www.alomaliye.com/2017/11/22/platformlarin-kurulus-ve-isleyisi/ Erişim trh: 10 Ocak 2021). Aramızda uzman arkadaşlar varsa bu organizasyon yapısıyla ilgili güncel bilgiyi paylaşabilirler. Dernekler Kanunu Madde 2– Bu Kanunun uygulanmasında; f) Plâtform: Derneklerin kendi aralarında veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere girişim, hareket ve benzeri adlarla oluşturdukları tüzel kişiliği bulunmayan geçici nitelikteki birliktelikleri, Plâtform oluşturma Dernekler Kanunu Madde 25– Dernekler, amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, kendi aralarında veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve yetkili organlarının kararı ile plâtformlar oluşturabilirler. Plâtformlar, kanunların dernekler için yasakladığı amaç ve faaliyet konuları doğrultusunda kurulamazlar ve faaliyet gösteremezler. Bu yasağa aykırı hareket edenler hakkında, bu Kanun ve ilgili kanunların cezaî hükümleri uygulanır. Platformlar Dernekler Yönetmeliği Madde 94 – Dernekler, amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer dernek, vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere platformlar oluşturabilirler. Platformların oluşturulabilmesi için derneklerin yetkili organlarınca alınacak kararlarda, derneği temsille görevlendirilecek kişi veya kişiler belirlenir. Bir platformun faaliyete başlayabilmesi için, temsilciler tarafından bir mutabakat tutanağı düzenlenir. Bu tutanakta, platformun oluşturulma amacı, çalışmaların yürütüleceği yerleşim yeri ile yönetim grubu üyeleri ve koordinatörünün isimleri belirtilir.
0
0
UTGB Web sitesi
In UTGB Genel Forumu
Son aylarda yaşanan kuraklığın tarıma etkisi nedir?
In UTGB Genel Forumu
Son aylarda yaşanan kuraklığın tarıma etkisi nedir?
In UTGB Genel Forumu
Sema Sert
09 Oca 2021
Su olmasaydı dünyada yaşam olmazdı. Dolayısıyla kuraklık sadece tarımı değil yaşamın devamlılığı için de büyük tehdit. bence soruyu tersinden sormak gerekiyor. Tarımın kuraklığa etkisi nedir ? TEMA vakfının infografiklerini paylaşıyorum bu sorunun cevabı olarak. Çalışma sanırım 2015 yılında yapılmış; kaydet dediğimde tarihe göre yaptıkları dosya isimlendirmeden çıkarımda bulundum. Görsellerde yada web sayfasında bu sayısal verilerin kaynağı olmadığı gibi hangi yıla ait olduğu bilgisi de yok. Ben bunu geliştirilmesi gereken bir çalışma olarak algıladım. Güncelini bizim yapmamız gerekiyor sanırım. Bence bu infografik görselleri güncel bilgilerle (en azından yılda bir) otomatik olarak değiştirebilecek ve web sayfamızdan da bunları yayınlayabilecek yazılımsal bir çalışma yapılabilir. Genelde infografik görseller sabit (en azından benim gördüklerim) oluyor. Benim önerdiğim şey görselin etkileşimli olması. Buna en güzel örnekler dünya kuraklık, sel ve gıda haritaları (https://www.wri.org/aqueduct#aqueduct-tools). Bu haritalar 20 yıllık iyimser-kötümser-orta düzey gelecek projeksiyonlarını da içeriyor. Arkasında çok büyük bir ekip ve veri var. Biz tabi ki bunu yapamayız. Ama en azından yılda 1 sefer sayfamızda standart olarak koymayı planladığımız görsel istatistikleri (kritik ve öncelikli bilgiler) ve infografikleri güncel tutabiliriz. Her grup kendisiyle ilgili kritik veri-bilgi ve istatistiklerin ne olduğunu belirlemeli bence. Biz (Tarım ve Doğal kaynaklar Grubu) kendi adımıza bunu yavaş yavaş çıkarıyoruz. Paylaşılan görseller TEMA Vakfına ait olup: https://sutema.org/kirilgan-dongu.2.aspx erişim trh: 29.12.2020'dir.
Content media
0
S
Sema Sert

Sema Sert

Diğer Eylemler