top of page
Screen Shot 2022-10-31 at 19.31.25

24 Eylül ve 8 Ekim 2022 tarihlerinde BÜTÜNSEL TARIM YÖNETİMİ ÇÖZÜM PLATFORMU Arama Konferanslarını gerçekleştirdik.

Screen Shot 2021-05-17 at 19.12.52
Screen Shot 2021-04-01 at 12.47.03

Ulusal Tarım Gıda Birliğinin kuruluş yıldönümü bugün. UTGB 2 yaşında...

UTGB, tüm varlıkların yaşam hakkını savunur.

UTGB, insan faaliyetlerinin yeryüzüne ve yaşam olan yıkıcı etkisine dikkat çeker.

UTGB, bilimsel temelde çalışmalar üretir.

UTGB_climate-change-definition-meaning

UTGB, küresel tüm sorunlara ilişkin çalışmaları öncelikli olarak algılar.

Küçük köylü ve çiftçi tüm çalışmalarının odağındadır.

Tarım ve gıda sektöründe planlama ve geliştirme çalışmalarına öncelik verir.

UTGB, tüm paydaşlar ve ilgililer arasında bir "Tarımsal Diplomasi" yöntemi geliştirmek için çalışır.

UTGB, bilgiyi üretmek ve paylaşmak üzere çağdaş ve etkin iletişim ağları kullanır.

UTGB, gönüllülük esasıyla çalışır.

UTGB, ilkeleri ve amaçlarının uygulanmasının takipçisidir.

Ana Sayfa: Hoş Geldiniz
UTGB'nin Hikayesi

UTGB, 16 Mayıs 2020’de  ilk bildirgesini yayınlamıştır. Bu bildiri ile biraraya gelen 200 gönüllü üyenin desteği ile UTGB inşa süreci başlamıştır. Yaklaşık 6 aya ulaşan inşa süreci içerisinde  ‘’UTGB Amaç ve İlkeleri’’ oluşmuştur; ‘’Çalışma Alanları ve Stratejileri'’ belirlenmiştir ve her çalışma alanı için,  çalışma grupları faaliyetlerine başlamıştır.

Topraktaki Eller
Ana Sayfa: Biz Kimiz?
Tarım Drone
mikrofon
arpa Alanları

Yayıncılık Faaliyetleri

Çalışma gruplarımızın çıktılarını yayın olarak topluma sunmak.

İlke ve Değerlerimizin Savunuculuğu

Adım Adım İlerleme

Ana Sayfa: Neler Yapıyoruz?
Ana Sayfa: Alıntı

UTGB'NİN TEMEL AMAÇ VE İLKELERİ

 

“Ulusal Tarım Gıda Birliği, çevrenin korunması, sağlıklı, temiz, güvenilir gıda temini, küçük çiftçinin/köylünün korunması ve örgütlenmesi konularında bilimsel ve pratik araştırmalar yapan, bu çabalarını her yolla yayımlamaya, kitlelere ulaştırmaya çalışan, farkındalığı yüksek, bağımsız, tarafsız ve gönüllü bir sivil toplum kuruluşudur.”

Ulusal Tarım Gıda Birliği

 

1- Tüm varlıkların yaşam hakkını savunur.
Ulusal Tarım Gıda Birliği, Yerküre üzerindeki tüm canlı ve cansız varlıkların eşitçe, sürdürülebilir bir yaşam ve var olma hakkı olduğuna inanır.


2-İnsan faaliyetlerinin yeryüzüne ve yaşama olan yıkıcı etkisine dikkat çeker. 
Ulusal Tarım Gıda Birliği,  içinde yaşamakta olduğumuz hakim yaşam biçimi ve bugünkü işleyiş şekliyle tüm üretim süreçlerinin, dünyanın ve insanlığın doğal yapısı ve dengesini kalıcı olarak bozmak üzere sürdürüldüğünü ve geleceğe ilişkin geri döndürülemez olumsuz ve yıkıcı etkiler yarattığını gözlemler.

 

 

3-Bilimsel temelde çalışmalar üretir. 
a. Tüm insanlığın ve özel olarak Türkiye yurttaşlarının güvenilir ve düzenli gıdaya erişimini sağlamak üzere çabalar.

b.Tarladan tüketiciye dek uzanan gıda temin zincirinin her aşamasının akılcı, verimli, eşitlikçi, sağlıklı, tüm toplum yararına sürdürülmesini temin edecek yolları araştır, yayımlar, paylaşır.

c.Küçük çiftçi/köylü üretici ve kentli tüketicilerin dayanışmalarını arttırmak, örgütlenmelerini sağlamak, kalıcı gıda egemenliği alt yapısını kurmak için gerekli yollar, yöntemler üzerinde çalışır, somut önerilerde bulunur.

d.Tüketim toplumunun özellikle beslenme ve insan sağlığı üzerindeki tüm zararlı etkilerini toplum gözünde açığa çıkarmak ve etkin bir farkındalık yaratmak üzere çalışır.

e.Şu anki haliyle, endüstriyel tarımın, uluslararası tekellerin yer küreye ve tüm dünya toplumlarına verdiği/vereceği zararların açığa çıkarılması için gözlemler, araştırmalar ve yayımlar yapar.

f. İlkelerini paylaştığı etkin toplumsal yapılarla dayanışmayı hedefler.


4-Küresel tüm sorunlara ilişkin çalışmaları öncelikli olarak algılar.
Küresel ısınma, çevre kirliliği, iklim krizi, yenilenebilir enerji, temiz hava, temiz toprak ve temiz su yitimi ve kirlilikleri konularında yoğun ve kesintisiz bir çalışma sürdürür ve her platformda uyarı görevleri yapar.

5-Küçük çiftçi ve köylü tüm çalışmaların odağındadır.
Küçük çiftçinin/köylünün; gerek ekonomik, gerekse sosyal anlamda, uygun birleşmelerini ve sağlam örgütlenmelerini yaratarak; verimli, temiz, sağlıklı bir üretimi ve hak ettikleri nitelikli yaşamı sürdürebilmelerinin koşulları ve olanakları üzerinde, kesintisiz bir şekilde, teorik ve pratik çalışmalar yürütür.


6- Tarım ve gıda sektöründe planlama ve geliştirme çalışmalarına öncelik verir.
Ulusal Tarım Gıda Birliği, Ülkemizin; üretken, çağdaş, doğa ve ekosistemle uyumlu, doğal mirasa saygılı, sağlıklı, makul maliyetlerde gıda ürünleri üreten saygın, gelişmiş bir Tarım ve Gıda sektörüne sahip olması için ilgili tüm paydaşlarla çalışmalar sürdürür.

7- Tüm paydaşlar ve ilgililer arasında bir “Tarımsal Diplomasi” yöntemi geliştirmek için çalışır. 
Ulusal Tarım Gıda Birliği, ulusal ve uluslararası; çağdaş, ilerici, yaratıcı kurumlarla ilişki kurar, eş güdüm sağlar, tartışma ve bilgi paylaşımı ortamlarını yaratmak üzere bir “Tarımsal Diplomasi” yöntemi geliştirir.

8- Bilgiyi üretmek ve paylaşmak üzere çağdaş ve etkin iletişim ağlarını kullanır. 
Ulusal Tarım Gıda Birliği, bilgiyi tartışmak, üretmek ve paylaşmak için her türlü sosyal ağdan, çağdaş iletişim olanaklarından yararlanır, platformlar oluşturur, tartışma ortamları yaratır ve konuyla ilgili tüm kesimlere, kurumlara bu araçlarla ulaşarak etkin ve yaygın bir bilişim ağı yaratmaya çabalar.

9- Gönüllülük esası ile çalışır. 
Ulusal Tarım Gıda Birliğinin tüm çalışmaları, paydaşlarınca yürütülen, konunun önemini kavramış, gönüllülük esasını içselleştirmiş herkesin katılabildiği hiçbir maddi çıkar ya da amaç gözetilmeyen çabalardır.

10. İlkeler ve amaçlarının uygulanmasının tavizsiz takipçisidir. 
Ulusal Tarım Gıda Birliği, tüm çalışmalarını yürütürken hiçbir yönlendirmeye tabi olmayacağı gibi, hiçbir kişi ya da kesimi olumsuz anlamda yönlendirmeye çalışmaz.
 

Ana Sayfa: Events

Yaklaşan Etkinlikler

 • TARIMDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİ KULLANMA ZORUNLULUĞU: GELECEK PLANLAMASINDA YAŞAM ÇİZGİSİ MODELİ
  23 May 2021 11:00 – 15:00
  YouTube-Zoom
  Ulusal Tarım Gıda Birliği (UTGB) tarafından düzenlenen, ülkemiz ve dünya için öncü bir çalışma olan “Tarımsal İzleme ve Bilgi Sistemi (TARBİL)” Projesinin konuşulacağı “Tarımda Bilişim Teknolojilerini Kullanma Zorunluluğu: Gelecek Planlamasında Yaşam Çizgisi Modeli” Konferansı
  Paylaş
 • Toprak Webineri- Prof.Dr. Nur OKUR
  15 Nisan Per
  Zoom-YouTube
  15 Nis 2021 20:30 – 21:30 GMT+3
  Zoom-YouTube
  Paylaş
 • Dayanışmanın Perşembesi Nisan Toplantısı
  01 Nisan Per
  UTGB Youtube Kanalı Canlı Yayın
  01 Nis 2021 20:30 – 21:30 GMT+3
  UTGB Youtube Kanalı Canlı Yayın
  Konuğumuz Gıda Mühendisi Sayın Zafer Duru. "Tarım ve Gıdanın Yakın Geleceği" konusunda bilgi ve deneyimlerini bizlerle paylaşacak.
  Paylaş
Ana Sayfa: Video

UTGB Etkinlik Kayıtları

UTGB Tanıtım Filmi

Ulusal Tarım Gıda Birliği tanıtım filmimize buradan ulaşabilirsiniz.

Artı TV Kemal Berişler Söyleşisi

"FAİLİ MEÇHUL" BİR KAMUSAL CİNAYETİN EVRAKI METRUKESİ
TÜRKİYE’DE TARIM VE GIDA HUSUSUNDAKİ FAALİYETLERİN KARAKTERİSTİK ZAAFİYETİ ÜZERİNE  DEĞİŞİK AÇILARDAN BİR BAKIŞ DENEMESİ : TARBİL DOSYASI

Yeni Köylülük Paneli

20 Aralık 2020 Pazar akşamı gerçekleştirdiğimiz "Çağımızda ve Ülkemizde Köylü Sorunu ve Yeni Köylülük" panelini sizlerle paylaşıyoruz.

UTGB Gönüllülerinin Dağılımı

UTGB İle İletişim

Gönderdiğiniz için teşekkür ederiz!

Ana Sayfa: İletişim
bottom of page